Фумигация

Какво представлява?

Фумигацията е метод за борба с вредители при който в затворен обем се вкарва газ- фумигант, което води до задушаване или отравяне на вредителите вътре. Използва се за борба с вредители в сгради (дървеници. термити и др.), складове (различни насекоми които се хранят със зърно или продукти от растителен произход) за съхранение на зърно и продукция, както и за стоки, подлежащи на внос или износ, с цел предотвратяване пренасянето на нежелани организми през границите на държавите. Фирмата задължително следва да има регистрация в Министерство на земеделието и храните, а нейните служители дипломи за правоспособност за извършване на фумигации.

комерсиален контрол

Комерсиален контрол

складов контрол

Складов контрол

домашен контрол

Домашен контрол

Разрешеният за употреба газ в ЕС е фосфороводород или РН3, които след известен период на дегазация (проветрение) изчезва напълно от обработените помещения. При достигане на необходимата работна концентрация на газа в продължение на определеното време (посочени от производителя на препарата) фумигацията убива всички възрастни, яйца и ларви в обработеният обем, но няма остатъчно действие.

Газа е опасен за животните и човека, за това по време на обработката и за времето на експозиция, обработените помещения се запечатват от фирмата изпълнител и около тях не се допускат други лица освен нейни служители. Дегазацията също се извършва от фумигиращата фирма, която замерва нивата на остатъчен газ с газ анализатор и допуска други хора в помещения чак след като концентрацията падне до безопасни нива.